Blogbillede til indlægget: "Er DSAM dataforskrækkede?" af Anders Beich, publiceret på dsam.dk, 13. september 2017

Er DSAM dataforskrækkede?

AF ANDERS BEICH

Almen praksis berøres særligt af mange nye krav om indrapportering af data til centrale registre, fordi vi baserer vores arbejde på evidens (det handler om sygdom) og relation (det handler om patienten) og er så afhængige af at have god forskningsbaseret viden OG patientens tillid som rodfæstes i fortrolighed i relationen, hvis vi fortsat skal kunne gøre nytte for patient og samfund. Der er en delikat balance mellem disse to behov.

Knap med teksten: "Læs mere". Linkbillede til blogindlæg: "Er DSAM dataforskrækkede?", publiceret på dsam.dk, 13. september 2017

Er DSAM dataforskrækkede? | Formandskabets blog | dsam.dk | 13. september 2017

Blogbillede til debatindlægget: "DSAM: Nyt kalenderværktøj tvinger alle danskere til at dele fortrolig data", publiceret på altinget.dk, 12. september 2017

DSAM: Nyt kalenderværktøj tvinger alle danskere til at dele fortrolig data

DEBAT: Et nyt værktøj til svært udfordrede patienter kommer nu til at indbefatte alle danskere, fordi det ikke er muligt at lave en forsøgsordning. Det truer vores datasikkerhed på sundhedsområdet, skriver Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin.

AF ANDERS BEICH
Formand for Dansk Selskab for Almen Medicin

Knap med teksten: "Læs mere". Linkbillede til debatindlægget: "DSAM: Nyt kalenderværktøj tvinger alle danskere til at dele fortrolig data"

DSAM: Nyt kalenderværktøj tvinger alle danskere til at dele fortrolig data | altinget.dk | sundhed | 12. september 2017

Blogbillede til NETARTIKLEN: "DSAM: Sentinel SQL-databaserne bør slettes af tillidshensyn"

DSAM: Sentinel SQL-databaserne bør slettes af tillidshensyn

NYHEDSBREV

Kvalitetsudviklingen i almen praksis har stået stille i over et år på grund af DAMD-problematikken. DSAM lægger stor vægt på genoptagelse af kvalitetsarbejdet, og både forskning og kvalitetsudvikling baseret på data fra almen praksis er vigtige for faget.

Samtidig er fortroligheden og tilliden i læge-patient-relationen en forudsætning for udøvelsen af vores lægegerning. Der må ikke kunne sættes spørgsmålstegn ved, om vi i almen praksis respekterer tavshedspligten og overholder lovgivningen omkring fortrolige helbredsoplysninger.

Knap med teksten: "Læs mere". Linkbillede til nyhedsbrevet: "DSAM – Sentinel SQL-databaser bør slettes"

DSAM – Sentinel SQL-databaser bør slettes | Nyhedsbrev | DSAM | 23. marts 2016