Blogbillede til NYHEDSBREVET: "DSAM tager afstand fra ny kampagne vedrørende KOL" KOL-kampagne justeres

DSAM tager afstand fra ny kampagne vedr. KOL

NY KOL-KAMPAGNE BETYDER SCREENING AF RASKE PÅ BEKOSTNING AF SYGE

NY KOL-KAMPAGNE
Lungeforeningens og Sundhedsstyrelsens kampagne opfordrer bredt til lungefunktionsmålinger i alt fra beboerhuse til almen lægepraksis for tidlig opsporing af KOL. DSAM tager afstand fra denne opsporingsstrategi, da der ikke kan dokumenteres nyttevirkning og det lægger et unødigt pres på almen lægepraksis.

Featured image til nyhedsbrevet: "DSAM tager afstand fra ny kampagne vedrørende KOL" KOL-kampagne
Knap med teksten: "Læs mere" Linkbillede til nyhedsbrevet: "DSAM tager afstand fra ny kampagne vedrørende KOL" KOL-kampagne

DSAM tager afstand fra ny kampagne vedr. KOL | NYHEDSBREV DSAM | 18. september 2016