Blogillustration: til NETARTIKLEN: “Virker C-vitaminer mod halsbetændelse?” Læger oversvømmes af e-mails om småproblemer. Om elektronisk kommunikation

“Virker C-vitaminer mod halsbetændelse?” Læger oversvømmes af e-mails om småproblemer

Elektronisk kommunikation er kommet for at blive, også i sundhedsvæsenet. Desværre medfører det en syndflod af banale og irrelevante spørgsmål til læger. Problemet er både praktisk og principielt: Det er de privilegerede patienter, der ringer, og de burde give plads til andre, siger lægeformand.

AF KIRSTINE DONS CHRISTENSEN

Knap med teksten: "Læs mere". Linkbillede til NETARTIKLEN: “Virker C-vitaminer mod halsbetændelse?” Læger oversvømmes af e-mails om småproblemer", publiceret på Zetland, 23. november 2016. Om elektronisk kommunikation

“Virker C-vitaminer mod halsbetændelse?” Læger oversvømmes af e-mails om småproblemer | Zetland | 23. november 2016

Blogbillede til NETARTIKLEN: "Myndigheder anbefaler terapi til børn og unge med angst"

Myndigheder anbefaler terapi til børn og unge med angst

I en ny anbefaling slår Sundhedsstyrelsen fast, at psykoterapi bør vælges frem for medicin til behandling af angst hos børn og unge. Blandt andet fordi medicinsk behandling har for alvorlige bivirkninger, lyder en af begrundelserne. Psykologformand glæder sig over udmeldingen, men efterlyser større fokus på terapeuters kvalifikationer

Knap med teksten: "Læs mere". Linkbillede til artiklen: "Myndigheder anbefaler terapi til børn og unge med angst"

Myndigheder anbefaler terapi til børn og unge med angst | Dansk Psykolog Forening | 14. oktober 2016

Blogbillede til PODCAST: "Læge og ryger & Læger og rygere"

Læge og ryger & Læger og rygere

debat – rygning

Hør læge Karsten Svendsen fortælle om dilemmaet i både at være læge og ryger. Og hør debat mellem Anders Beich og Frede Olesen om, hvor hårdt eller hvor blødt praktiserende læger skal gå til deres rygende patienter i kampen for færre rygere i Danmark.

Knap med teksten: "Hør udsendelsen" om Læge og ryger & Læger og rygere, podcast, Ugeskrift for læger,, 3. oktober 2016

Podcast: 25 minutter
Læge og ryger: 00:00-08:00
Læger og rygere: 08:00-25:48

Læge og ryger & Læger og rygere | Ugeskrift for Læger | 3. oktober 2016

Blogbillede til TV-INDSLAGET: "P-piller øger risikoen for depression" P-piller og psyke

P-piller øger risiko for depression blandt unge kvinder

Unge kvinder har 40 procent større risiko for at få en depression, hvis de bruger hormonel prævention, viser nyt studie.

REDIGERET AF FREJA KIERSTEIN JOHANSEN

I årevis har læger haft mistanke om, at hormonel prævention som for eksempel p-piller eller p-ring påvirker kvinders humør.

Nu bekræfter et nyt dansk studie lægernes mistanke.

Knap med teksten: "Læs mere". Linkbillede til ARTIKLEN: "P-piller øger risikoen for depression" P-piller og psyke

P-piller øger risikoen for depression blandt unge kvinder | Nyheder | dr.dk | 29. september 2016

Blogbillede til NETARTIKLEN: "DSAM: Egen læge forhindrer, at raske gøres syge" Forebyggende effekt

DSAM: Egen læge forhindrer, at raske gøres syge

Patientgørelse af raske har kun negative konsekvenser

Forebyggende effekt af almen praksis
DEBAT: Den tillidsfulde og fortrolige relation, borgere har med egen læge, betyder, at raske borgere ikke unødigt bliver gjort til patienter i sundhedssystemet. Netop den forebyggende effekt af almen praksis bør politikere anerkende, mener Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin.

AF ANDERS BEICH

Knap med teksten: "Læs mere" . Linkbillede til ARTIKLEN: "DSAM: Egen læge forhindrer, at raske gøres syge" Forebyggende effekt

DSAM: Egen læge forhindrer, at raske gøres syge | Altinget: sundhed | 23. september 2016

Blogbillede til NYHEDSBREVET: "DSAM tager afstand fra ny kampagne vedrørende KOL" KOL-kampagne justeres

KOL-kampagne justeres efter kritik fra DSAM

Sundhedsstyrelsen har taget kritikken til sig

I søndags sendte DSAM nyhedsbrev ud til sine medlemmer, hvor vi anbefalede ikke at bruge kampagnematerialet fra Lungeforeningen og Sundhedsstyrelsen, fordi det ikke klart fremgik af hverken materialet eller kampagne-websiden, at målgruppen var patienter med længerevarende hoste eller åndenød. Det er nu rettet på Lungeforeningens hjemmesider, ligesom det er understreget i udtalelser fra Sundhedsstyrelsen.

Knap med teksten: "Læs mere". Linkbillede til nyhedsbrevet: "KOL-kampagne justeres efter kritik fra DSAM", publiceret på dsam.dk, 22. september 2017
Orientering: KOL-kampagne justeres efter kritik fra DSAM | NYHEDSBREV DSAM | 22. september 2016

Blogbillede til NYHEDSBREVET: "DSAM tager afstand fra ny kampagne vedrørende KOL" KOL-kampagne justeres

DSAM tager afstand fra ny kampagne vedr. KOL

NY KOL-KAMPAGNE BETYDER SCREENING AF RASKE PÅ BEKOSTNING AF SYGE

NY KOL-KAMPAGNE
Lungeforeningens og Sundhedsstyrelsens kampagne opfordrer bredt til lungefunktionsmålinger i alt fra beboerhuse til almen lægepraksis for tidlig opsporing af KOL. DSAM tager afstand fra denne opsporingsstrategi, da der ikke kan dokumenteres nyttevirkning og det lægger et unødigt pres på almen lægepraksis.

Featured image til nyhedsbrevet: "DSAM tager afstand fra ny kampagne vedrørende KOL" KOL-kampagne
Knap med teksten: "Læs mere" Linkbillede til nyhedsbrevet: "DSAM tager afstand fra ny kampagne vedrørende KOL" KOL-kampagne

DSAM tager afstand fra ny kampagne vedr. KOL | NYHEDSBREV DSAM | 18. september 2016

Blogbillede til ARTIKLEN: "Læge om kurser i sygdomssvindel: "Svært bekymrende". kurser i sygdomssvindeli

Læge om kurser i sygdomssvindel: “Svært bekymrende”

Hvordan kan sagsbehandlerne tro, at de er bedre end lægen til at vurdere, om en patient er syg eller ej, spørger praktiserende læge Benny Ehrenreich.

AF LÆRKE ØLAND FREDERIKSEN

I sin lægepraksis på Nørrebro oplever Benny Ehrenreich aldrig, at patienter forsøger at bilde ham ind, at de er mere syge, end de faktisk er for at kunne få sociale ydelser.

Knap med teksten: "Læs mere". Linkbillede til artiklen: "Læge om kurser i sygdomssvindel: "Svært bekymrende"" kurser i sygdomssvindel

Læge om kurser i sygdomssvindel: “Svært bekymrende” | Avisen.dk | 14. juni 2016

Blogbillede til RADIOINDSLAGET: "Psykiske problemer og sygdomme er et overset problem hos mænd"

Psykiske problemer og sygdomme er et overset problem hos mænd …

og netop dette faktum tager vi op i dagens udgave af P1 Morgen. Alt for få mænd får den hjælp de har brug for, når det handler om psykiske problemer. Mænd står for under en tredjedel af alle henvisninger til psykologhjælp via det offentlige, men det kan ikke tages som et udtryk for, at mændene har færre psykiske problemer end kvinderne. De er bare ikke så synlige, og det skyldes ifølge en ny undersøgelse fra Forum for Mænds Sundhed, at mænd har meget svært ved at fortælle det til deres omgivelser, når de har psykiske problemer. Med os i studiet har vi bl.a. Svend Aage Madsen, chefpsykolog på Rigshospitalet, Anders Beich, der er formand for Dansk Selskab for almen medicin samt Knud Kristensen, der er landsformand for foreningen SIND. Alle giver de indblik i, hvordan mænds psykiske problemer er blevet et tabu.

Knap med teksten: "Hør udsendelsen". Linkbillede til radioudsendelsen: "Psykiske problemer og sygdomme er et overset problem hos mænd"

mænd & psyke

RADIOUDSENDELSE
▶ P1 Morgen | Podcast | Podtail | 14. april 2016
0:41:40-0:48:24 Svend Åge Madsen, chefpsykolog, Rigshospitalet
1:12:15-1:18:33 Anders Beich, praktiserende læge & formand for DSAM
2:24:40-2:27:48 Knud Kristensen, landsformand for foreningen Sind