Skemaer

Skemaerne er tænkt som et værktøj i den behandling, du og din læge er blevet enige om. Din læge vil give dig en vejledning i brugen af de(t) relevante skema(er).

Du er selvfølgelig også velkommen til at anvende skemaerne på egen hånd, hvis du mener de kan hjælpe dig med dine nuværende problemstillinger. Hvis du kommer i tvivl om, hvordan skemaerne skal anvendes, er det altid en god idé at spørge lægen.