Blogbillede til NETARTIKLEN: "DSAM: Egen læge forhindrer, at raske gøres syge" Forebyggende effekt

DSAM: Egen læge forhindrer, at raske gøres syge

Patientgørelse af raske har kun negative konsekvenser

Forebyggende effekt af almen praksis
DEBAT: Den tillidsfulde og fortrolige relation, borgere har med egen læge, betyder, at raske borgere ikke unødigt bliver gjort til patienter i sundhedssystemet. Netop den forebyggende effekt af almen praksis bør politikere anerkende, mener Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin.

AF ANDERS BEICH

Knap med teksten: "Læs mere" . Linkbillede til ARTIKLEN: "DSAM: Egen læge forhindrer, at raske gøres syge" Forebyggende effekt

DSAM: Egen læge forhindrer, at raske gøres syge | Altinget: sundhed | 23. september 2016