Blogbillede til NETARTIKLEN: "DSAM: Sentinel SQL-databaserne bør slettes af tillidshensyn"

DSAM: Sentinel SQL-databaserne bør slettes af tillidshensyn

NYHEDSBREV

Kvalitetsudviklingen i almen praksis har stået stille i over et år på grund af DAMD-problematikken. DSAM lægger stor vægt på genoptagelse af kvalitetsarbejdet, og både forskning og kvalitetsudvikling baseret på data fra almen praksis er vigtige for faget.

Samtidig er fortroligheden og tilliden i læge-patient-relationen en forudsætning for udøvelsen af vores lægegerning. Der må ikke kunne sættes spørgsmålstegn ved, om vi i almen praksis respekterer tavshedspligten og overholder lovgivningen omkring fortrolige helbredsoplysninger.

Knap med teksten: "Læs mere". Linkbillede til nyhedsbrevet: "DSAM – Sentinel SQL-databaser bør slettes"

DSAM – Sentinel SQL-databaser bør slettes | Nyhedsbrev | DSAM | 23. marts 2016