Blogbillede til artiklen: ”Sundhedsnyheder” i pressen lægger pres på almen praksis. sundhedsnyheder

”Sundhedsnyheder” i pressen lægger pres på almen praksis

AF ANDERS BEICH

I øjeblikket er der et boom af sundhedsnyheder i pressen, der tager udgangspunkt i enkeltresultater fra typisk registerundersøgelse, som knap nok eller netop er publiceret videnskabeligt samme dag. Typisk påvises en eller anden risiko ved et medicinsk præparat. I Dansk Selskab for Almen Medicin er vi helt opmærksomme på, at pressens sundhedshistorier påvirker patienter til at kontakte deres læge eller i værste fald bare fravælge at tage deres medicin.Knap med teksten: "Læs mere". Linkbillede til blogindlægget: ”Sundhedsnyheder” i pressen lægger pres på almen praksis. sundhedsnyheder

“Sundhedsnyheder” i pressen lægger pres på almen praksis | Formandsskabets blog | dsam.dk | 8. december 2017

Blogbillede til indlægget: "Er DSAM dataforskrækkede?" af Anders Beich, publiceret på dsam.dk, 13. september 2017

Er DSAM dataforskrækkede?

AF ANDERS BEICH

Almen praksis berøres særligt af mange nye krav om indrapportering af data til centrale registre, fordi vi baserer vores arbejde på evidens (det handler om sygdom) og relation (det handler om patienten) og er så afhængige af at have god forskningsbaseret viden OG patientens tillid som rodfæstes i fortrolighed i relationen, hvis vi fortsat skal kunne gøre nytte for patient og samfund. Der er en delikat balance mellem disse to behov.

Knap med teksten: "Læs mere". Linkbillede til blogindlæg: "Er DSAM dataforskrækkede?", publiceret på dsam.dk, 13. september 2017

Er DSAM dataforskrækkede? | Formandskabets blog | dsam.dk | 13. september 2017

Blogbillede til debatindlægget: "DSAM: Nyt kalenderværktøj tvinger alle danskere til at dele fortrolig data", publiceret på altinget.dk, 12. september 2017

DSAM: Nyt kalenderværktøj tvinger alle danskere til at dele fortrolig data

DEBAT: Et nyt værktøj til svært udfordrede patienter kommer nu til at indbefatte alle danskere, fordi det ikke er muligt at lave en forsøgsordning. Det truer vores datasikkerhed på sundhedsområdet, skriver Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin.

AF ANDERS BEICH
Formand for Dansk Selskab for Almen Medicin

Knap med teksten: "Læs mere". Linkbillede til debatindlægget: "DSAM: Nyt kalenderværktøj tvinger alle danskere til at dele fortrolig data"

DSAM: Nyt kalenderværktøj tvinger alle danskere til at dele fortrolig data | altinget.dk | sundhed | 12. september 2017

Artikelfoto til netartiklen om det Nationale Patientindeks: "Læger slår alarm: Tusinder får adgang til data om danskernes sygeaftaler"

Læger slår alarm: Tusinder får adgang til data om danskernes sygeaftaler

Læger slår alarm over nyt Nationalt Patientindeks. Det kan skade fortroligheden mellem patient og læge, hvis mange får adgang til følsomme data om eksempelvis gynækologaftaler, lyder kritikken. Nej, det vil blive en stor gevinst for folk med komplekse sygdomsforløb, mener tilhængere.

AF FLEMMING STEEN PEDERSEN
Knap med teksten: "Læs mere". Linkbillede til artiklen om det Nationale Patientindeks: "Læger slår alarm: Tusinder får adgang til data om danskernes sygeaftaler", publiceret på b.dk, 19. juli 2017

[NB: Klik på linket “Nej tak, jeg vil bare læse artiklen”, hvis du ikke er abonnent på Berlingske.]

Læger slår alarm: Tusinder får adgang til data om danskernes sygeaftaler | Berlingske | Nationalt I 19. juli 2017

Blogbillede til radioindslaget: "Læger får svært ved at afvise antibiotikarecept til forældre" fra P1 Orientering, 5. juli 2017

Læger får svært ved at afvise antibiotikarecept til forældre

RADIOUDSENDELSE
P1 Orientering, 5. juli 2017
Varighed: 8 minutter (16:37-16.45)

Regeringen er kommet med den første nationale handlingsplan for antibiotika, der har til mål at nedsætte brugen af antibiotika. Det er dog nemmere sagt end gjort, mener praktiserende læge og formand for DSAM, Anders Beich, der efterlyser nogle reelle strukturelle hjælpemidler til at støtte op om handlingsplanen.

Knap med teksten: "Hør udsendelsen". Linkbillede til radioindslaget "Læger får svært ved at afvise antibiotikarecept til forældre" fra P1 Orientering, 5. juli 2017

 
Læger får svært ved at afvise antibiotikarecepter ti forældre | P1 Orientering | 5. juli 2017

Blogbillede til debatindlægget: "Dansk Selskab for Almen Medicin: Stress rammer ikke kun de svage"

Dansk Selskab for Almen Medicin: Stress rammer ikke kun de svage

DEBAT: Der er særligt tre grupper, der bliver ramt af stress, og det er ikke kun de svageste, skriver Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, der mener, at man bør se på indretningen af samfundet.

AF ANDERS BEICH
Formand for Dansk Selskab for Almen Medicin

Knap med teksten: "Læs mere". Linkbillede til debatindlægget: "Dansk Selskab for Almen Medicin: Stress rammer ikke kun de svage"
[NB – Rettelse til andet afsnit under overskriften Vi skal se på indretningen: “I tilgift er der opstået en nærmest euforisk essentialistisk tro på, at indsamling og ansamling af stadigt flere data om hver enkelt borger og stadigt mere komplekse it-systemer vil redde en nødlidende offentlig sektor, finde sandheden og føre til kvalitet i sig selv.”]

Dansk Selskab for Almen Medicin: Stress rammer ikke kun de svage | Altinget: sundhed | 15. juni 2017

Blogbillede til radioprogrammet: "Såkaldte lykkepiller har ingen positiv effekt men mange bivirkninger" SSRI præparater

Såkaldte lykkepiller har ingen positiv effekt, men mange bivirkninger

RADIOUDSENDELSE
DR.DK | Orientering

Et nyt omfattende studie peger på, at brugen af SSRI-medicin, det mange kalder lykkepiller, har så lidt som ingen gavnlig effekt på de deprimerede patienter den udskrives til. Tværtimod, siger studiet, har medicinen så mange og så alvorlige bivirkninger, at vi bør overveje om medicinen overhovedet skal bruges. Medvirkende: Janus Christian Jakobsen, overlæge; Poul Videbech, Professor, Glostrup Hospital, Anders Beich, DSAM [red.]

Knap med teksten: "Hør udsendelsen". Linkbillede til radioudsendelsen: "Såkaldte lykkepiller har ingen positiv effekt, men mange bivirkninger" SSRI medicin

Såkaldte lykkepiller har ingen positiv effekt, men mange bivirkninger | dr.dk | Orientering | 9. februar 2017

Blogbillede til NETARTIKLEN: "Myndigheder anbefaler terapi til børn og unge med angst"

Myndigheder anbefaler terapi til børn og unge med angst

I en ny anbefaling slår Sundhedsstyrelsen fast, at psykoterapi bør vælges frem for medicin til behandling af angst hos børn og unge. Blandt andet fordi medicinsk behandling har for alvorlige bivirkninger, lyder en af begrundelserne. Psykologformand glæder sig over udmeldingen, men efterlyser større fokus på terapeuters kvalifikationer

Knap med teksten: "Læs mere". Linkbillede til artiklen: "Myndigheder anbefaler terapi til børn og unge med angst"

Myndigheder anbefaler terapi til børn og unge med angst | Dansk Psykolog Forening | 14. oktober 2016

Blogbillede til NETARTIKLEN: "DSAM: Egen læge forhindrer, at raske gøres syge" Forebyggende effekt

DSAM: Egen læge forhindrer, at raske gøres syge

Patientgørelse af raske har kun negative konsekvenser

Forebyggende effekt af almen praksis
DEBAT: Den tillidsfulde og fortrolige relation, borgere har med egen læge, betyder, at raske borgere ikke unødigt bliver gjort til patienter i sundhedssystemet. Netop den forebyggende effekt af almen praksis bør politikere anerkende, mener Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin.

AF ANDERS BEICH

Knap med teksten: "Læs mere" . Linkbillede til ARTIKLEN: "DSAM: Egen læge forhindrer, at raske gøres syge" Forebyggende effekt

DSAM: Egen læge forhindrer, at raske gøres syge | Altinget: sundhed | 23. september 2016

Blogbillede til NYHEDSBREVET: "DSAM tager afstand fra ny kampagne vedrørende KOL" KOL-kampagne justeres

KOL-kampagne justeres efter kritik fra DSAM

Sundhedsstyrelsen har taget kritikken til sig

I søndags sendte DSAM nyhedsbrev ud til sine medlemmer, hvor vi anbefalede ikke at bruge kampagnematerialet fra Lungeforeningen og Sundhedsstyrelsen, fordi det ikke klart fremgik af hverken materialet eller kampagne-websiden, at målgruppen var patienter med længerevarende hoste eller åndenød. Det er nu rettet på Lungeforeningens hjemmesider, ligesom det er understreget i udtalelser fra Sundhedsstyrelsen.

Knap med teksten: "Læs mere". Linkbillede til nyhedsbrevet: "KOL-kampagne justeres efter kritik fra DSAM", publiceret på dsam.dk, 22. september 2017
Orientering: KOL-kampagne justeres efter kritik fra DSAM | NYHEDSBREV DSAM | 22. september 2016

Blogbillede til NYHEDSBREVET: "DSAM tager afstand fra ny kampagne vedrørende KOL" KOL-kampagne justeres

DSAM tager afstand fra ny kampagne vedr. KOL

NY KOL-KAMPAGNE BETYDER SCREENING AF RASKE PÅ BEKOSTNING AF SYGE

NY KOL-KAMPAGNE
Lungeforeningens og Sundhedsstyrelsens kampagne opfordrer bredt til lungefunktionsmålinger i alt fra beboerhuse til almen lægepraksis for tidlig opsporing af KOL. DSAM tager afstand fra denne opsporingsstrategi, da der ikke kan dokumenteres nyttevirkning og det lægger et unødigt pres på almen lægepraksis.

Featured image til nyhedsbrevet: "DSAM tager afstand fra ny kampagne vedrørende KOL" KOL-kampagne
Knap med teksten: "Læs mere" Linkbillede til nyhedsbrevet: "DSAM tager afstand fra ny kampagne vedrørende KOL" KOL-kampagne

DSAM tager afstand fra ny kampagne vedr. KOL | NYHEDSBREV DSAM | 18. september 2016