Hvem er vi?

Lægerne Borups Allé 1
Læge Anders Beich

Læge Anders Beich

Anders Beich er speciallæge i almen medicin og  startede i denne praksis i  2008. Anders har tidligere arbejdet i skiftende praksisser sideløbende med sin forskning på Forskningsenheden for Almen Praksis, Københavns Universitet. Han underviser i Specialeuddannelsen i Almen Medicin og har siden 2015 været formand for DSAM – Dansk Selskab for Almen Medicin.

 

 
 

Hvem er vi? Læge Benny Ehrenreich

Læge Benny Ehrenreich

Benny Ehrenreich er kandidat fra 1988 og har været speciallæge i almen medicin siden 1996. Benny startede i denne praksis i  2000. Han er tidligere ekstern lektor ved Københavns Universitet og redaktør på Månedsskrift for Praktisk Lægegerning. Aktuelt er Benny repræsentant i DSAM og PLO, samt næstformand i PLO-Hovedstaden.

 
Både Anders og Benny  tilbyder foruden almindelige almenmedicinske konsultationer også samtaleterapi til udvalgte problemstillinger.

Anders og Benny deltager utrætteligt i den offentlige debat om emner, der direkte eller indirekte  mmm              lllllllllllllllllllmhar med deres fag eller udførelsen af deres fag at gøre. Benny er desuden med i netværket Læger mmm              lllllllllllllllllmuden sponsor.

Lægesekretær Tine Lytting, Borups Allé

Lægesekretær
Tine Lytting

Tine Lytting startede som lægesekretær hos os den 15. august 2016. Tine har 14 års erfaring som lægesekretær – senest hos praktiserende læge Birgitte Munk Christensen på Østerbro.

 

 

 

 

Læge Nanna Toft Lietmann, Borups Allé

Læge Nanna Loft Lietmann

Læge Nanna Loft Lietmann har arbejdet som vikar for os to dage om ugen siden 2016, hvor hun blev speciallæge i almen medicin. Nanna kender praksis rigtig godt, fordi hun også var uddannelseslæge hos os i 2015/16.

 

 

 

 

Uddannelseslæge

Uddannelseslæge

For tiden har vi ingen uddannelseslæge, men vi får igen til efteråret.

 

 

 

 

Portræt af sygeplejerske Dorthe Bruun Pedersen til siden "Hvem er vi?"

Sygeplejerske Dorthe Bruun Pedersen

Sygeplejerske Dorthe Bruun Pedersen startede hos os 1. maj 2018. Dorthe har stor og bred erfaring fra almen praksis.