Priser

Honorar
kr.
Moms % Pris at betale kr.
VACCINER
Influenca (selvbetaler)  300  0  300
Pneumococ vaccine, Prevenar (Selvbetaler)  800  0  800

Pneumococ vaccine, Pneumovax (Selvebetaler)

 300  0  300
Vaccinationshonorar  150  0  150
Rådgivende konsultation ved udlandsrejse 400  0 400
SPIRAL
Kobberspiral, oplægning  hos læge  450  0  450
ATTESTER
Adoptionsattest  600  25  750
Fly – afbestilling  (medbringer selv fra flyselskab)  300  0  300
Fly – gravide (medbringer selv fra flyselskab)  200  0  200
Indfødsretsattest til Justitsministeriet  800  25  1000
Indfødsretsattest til Statsforvaltningen  160  25  200
Jernbaneattest  800  25  1000
Kørekortsattest (husk billede, kontanter m.m.)  400  25  500
 + diabetesattest  100  25  125
Mulighedserklæring (arbejdsgiverbetalt) 500  0  500
Uarbejdsdygtighedserklæring (arbejdsgiverbetalt)  500  0  500
Sygemelding, studerende  200  0  200
Forsikringsattester o.l.  600 kr. pr.  påbegyndt ½ time (Erklæringer/attester pr tidsforbrug, min. ½ time)  600  25  750
Forsikringsattester o.l. – 1 time 1200  25 1500