Priser

PRISER  PER MARTS 2020 Honorar kr. Moms % Pris at betale kr.
VACCINER (pris per vaccine)
Difteri/Tetanus (stivkrampe)  1 vaccine dækker 10 år  300  0  300
Europæisk hjernebetændelse  3 vacciner dækker 3 år  450  0  450
Gul feber  1 vaccine dækker livslangt  400  0  400
Hepatitis A   2 vacciner dækker livslangt  550  0  550
Hepatitis A (barn )  2 vacciner dækker livslangt  450  0  450
Hepatitis B   3 vacciner dækker livslangt  500  0  500
Hepatitis B (barn)  3 vacciner dækker livslangt  400  0  400
Hepatitis A+B   3 vacciner dækker  livslangt  650  0  650
Hepatitis A+B (barn)  3 vacciner dækker livslangt  550  0  550
Hepatitis A+B, Ambirix (barn)  2 vacciner dækker livslangt  650  0  650
Influenza  [1 vaccine dækker en influenzasæson]  300  0  300
Japansk hjernebetændelse  2 vacciner dækker 1 år  1100  0  1100
Meningokok meningitis  1 vaccine dækker 5 år  700  0  700
Rabies (hundegalskab)  3 vacciner dækker 2 år  800  0  800
Tyfus  1 vaccine dækker 5 år  400  0  400
Rådgivning i forbindelse med udlandsrejse/-vaccination  300  0  300
SPIRAL
Kobberspiral  (oplægning hos læge)  500  0  500
ATTESTER
Adoptionsattest  600  25  750
Fly – afbestilling  (medbring selv attestudkast fra flyselskab)  300  0  300
Fly – gravide (medbring selv attestudkast fra flyselskab)  200 0  200
Indfødsret: Dispensation for sprogkrav* Afhængigt af tidsforbrug, min. 500 kr.  400  25  500
Jernbaneattest  800  25  1000
Kørekortsattest (husk billede, kontanter m.m.)  400  25  500
 + diabetesattest  100  25  125
Mulighedserklæring (arbejdsgiverbetalt) 500  0  500
Sygemelding/Uarbejdsdygtighedserklæring (arbejdsgiverbetalt)  500  0  500
Sygemelding (studerende)  200  0  200
Forsikringsattester o.l. (min. ½ time) pr.  påbegyndt ½ time  800  25  1000

*Fri-attest: Hvis ansøgeren af helbredsmæssige grunde ønsker dispensation fra kravene om danskkundskaber, bestået indfødsretsprøve og/eller selvforsørgelse.


Opdateret 21. april 2022/BE