Uddannelseslæger & studerende

vi er med til at uddanne og videreuddanne

Uddannelseslæger og studerende
Vores praksis er godkendt som uddannelsessted for både medicinstuderende, der er i færd med at afslutte deres studium, og færdiguddannede læger, der er i gang med et videreuddannelsesforløb.

Hvis lægen er i gang med at uddanne sig til basislæge, vil hun som led i et obligatorisk turnusforløb opholde sig i vores praksis i sammenlagt 6 måneder. Hvis lægen er i gang med at uddanne sig til speciallæge i almen medicin, vil hun indledningsvis blive ansat seks måneder i en såkaldt introduktionsstilling for derefter at indgå i et uddannelsesforløb, hvor hun skiftevis skal opholde sig her i praksis og på en klinik på et hospital. Den medicinstuderende vil sammenlagt opholde sig i vores praksis i 8 dage fordelt over en 5-ugers periode.

Når en studerende gæster vores klinik, vil der blive sat opslag op i venteværelset med informationer om, hvordan du som patient kan være med til at hjælpe en af fremtidens læger godt på vej.